SUPERDEEP.AI

Pravno obvestilo in pogoji poslovanja

Pravno obvestilo

Splošne določbe

1. člen
Namen tega dokumenta je informirati uporabnike o Pravilih in pogojih uporabe spletne strani www.superdeep.si (odslej »spletna stran«). 
Storitev ponudnika obsega vtičnik SD Dohodnina. 
Ponudnik storitev je podjetje Pametno prepoznavanje d.o.o., Gledališka ulica 2, 3000 Celje. (v nadaljevanju ponudnik).
Naročnik storitev podjetja je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali na kakšen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).
Uporabnik storitev podjetja je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).
Stranka podjetja je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev podjetja (v nadaljevanju stranka).

Splošna določila

2. člen
Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujoči za vse stranke in ponudnika storitev. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen
Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

4. člen
Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.superdeep.si. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

5. člen
Spletne strani in produkti, ki jih oblikuje in na trg ponuja ponudnik, so njegovo avtorsko delo in ima lastniške pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje, nadaljna prodaja ali distribucija ter vsakršni poseg ali sprememba programske kode brez dovoljenja ponudnika oz. če za to ni pooblastila s strani ponudnika s posebnim pisnim dogovorom. 

Naročnik in izvajalec sta se dolžna vzdržati kakršnega koli posredovanja kakršnih koli informacij, ki se nanašajo na naročnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, če to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

Strinjate se, da podjetje koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na diskih in s tem povezane tehnologije, potrebne za izvajanje storitev.

Ni dovoljeno nalagati, objavljati, gostiti ali prenašati škodljive e-pošte, SMS-ov ali nezaželenih sporočil. Prav tako ni dovoljeno prenašati črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode v aplikacije oz. storitve izvajalca.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovanja, vam lahko nemudoma prekinemo delovanje spletnega vtičnika in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.

Cene in komercialni pogoji

6. člen
Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in DDV ni obračunan, v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika.

7. člen
Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Podjetje ne bo odgovorno naročniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Ponudnik ima pravico v primeru internih dogovorov s posameznimi naročniki ceno prilagotiti nihovim potrebam, vsa komunikacija steče preko elektrosnki sporočil. Ponudnik mora naročniku omogočiti nakup po dogovorjeni ceni neposredno preko spletne strani.

8. člen
Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačal storitve na način direktnega UPN plačila ali preko kreditnih kartic.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

9. člen
Za naročilo storitev velja naročilo, ki ga naročnik posreduje ponudniku v spletni trgovini. V primeru, da naročnik ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev.

10. člen
Ob strinjanju s pogoji poslovanja se sklene pogodba med naročnikom in ponudnikom in velja za obdobje, ki je zapisano v ceniku storitev in pod informacijami na strani produkta, v tem primeru je veljavnost pogodbe za vtičnik SD dohodnina: 12 mesecev.

Sklenitev pogodbe: Pogodba začne veljati od dneva ko ponudnik prejme plačilo naročnika.

Za odpoved pogodbe med pogodbenima strankama velja 1 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

Podrobnosti o vtičniku najdete na produktni strani, kjer je tudi opis, kaj vse vsebuje vtičnik. Ob potrdilo naročila, prejmete tudi elektronsko sporočilo, na katerem je opis plačane strotive in velja kot del pogodbe.

11. člen
Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

12. člen
Uporabniku je nemotena uporaba vtičnika omogočena pod pogoji naročila, za obdobje 12 mesecev od sklenitve pogodbe.

Konkurenca in varovanje podatkov

13. člen
Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

14. člen
Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Naročnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

15. člen
Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov ponudnika in njihove priključitve v internet bo ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

16. člen
Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 24 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

17. člen
Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

Ponudnik bo vtičnik posodabljal v skladu z veljavno zakonodajo.

18. člen
V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

19. člen
Od naročnika lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepeči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Pravice in obveznosti naročnika

20. člen
Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

21. člen
Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

22. člen
Naročniško razmerje se ne more prenesti na tretjo osebo.

Izključitev odgovornosti ponudnika

23. člen
Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Varstvo osebnih podatkov

24. člen
Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, kot so:

– ime in priimek
– Naslov
– elektronska pošta
– telefonska številka
– Naziv podjetja/društva

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Osebne podatke zbiramo tudi, ko se registrirate za e-novice, komunicirate z nami na kakršenkoli drug način, na primer prek družabnih medijev, kliknete oglas, ki ga imamo na naši spletni strani ali drugje na spletu, prosite za informacije ali pomoč, nam podate izjavo ali druge povratne informacije ali pri posebnih promocijah, se prijavite za naše posebne ponudbe, sodelujte v nagradnih igrah ali izpolnite ankete.

Informacije, ki jih zbiramo in shranjujemo o vas, lahko vključujejo poleg že zgoraj navedenih, še:

naslov IP, iskalne kriterije, zgodovino nakupovanja, odgovore na ankete, sodelovanje v nagradnih igrah, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate (brskalnik je program, ki ga uporabljate za ogled spletnih mest, kot so Internet Explorer, Firefox ali Safari), časih, ko dostopate do spletnega mesta in koliko časa URL (spletno mesto, iz katerega prihajate, da pridete do naše spletne strani), ID-ji celic (ti so edinstveni identifikatorji telekomunikacijskih stolpov, ki jih uporablja vaš mobilni telefon, ko uporabljate storitve, ki temeljijo na lokacijah, na vašem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku) in druge informacije o lokaciji fotografije (npr. meritve GPS), fotografije in druge vsebine, ki ste jih dali v skupno rabo z nami, ko uporabljate naše storitve in druge podatke, ki nam jih lahko daste.

Če nas spremljate na platformah za družabne medije tretjih oseb, kot so Instagram, Facebook, ipd., bodo informacije, ki jih podate, predmet pravilnika o zasebnosti tretje osebe.

Z registracijo, naročanjem ali uporabo naših storitev, soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Podjetje zbrane osebne podatke in zgoraj navedene podatke potrebuje, da:

– se lahko rešujejo morebitne reklamacije ali težave vezane na plačila;
– lahko občasno pozove k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o posameznih kupljenih storitvah;
– lahko razvija produkte in storitve;
– lahko po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah obvešča o ponudbi, dogodkih in ugodnostih (neposredno trženje);
– izvaja trženjske raziskave po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah;
– lahko zagotavlja usklajenost podatkov, statistično in tržno analizo ter tržne informacije;
– lahko izvaja študije in raziskave;
– jih uporabi kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali spori.

Naročnik, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima naročnik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nameni takega trženja

Naročnik lahko obdelavi ugovarja:
• pisno z obrazcem, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih ali preko www.superdeep.si;
• pisno na naslov podjetja,
• pisno po elektronski pošti na naslov info@superdeep.si

Na način iz prejšnje točke lahko naročnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov in nanje vezanih aplikacij, preko katerih želi prejemati obvestila (domači naslov, mobilni telefon, elektronski naslov).

Podjetje bo v primeru ugovora iz teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 30 (trideset) dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo naročnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

Podjetje osebnih podatkov naročnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

• zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, pošta) in
• državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
• če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom naročnika

Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve bomo hranili za namene, za katere je podana privolitev in obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve.

Naročnik ima pravico, da pisno po elektronski pošti na naslov: info@superdeep.si

1. zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Vsakdo ima pravico pridobiti potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, kateri osebni podatki se obdelujejo in za kakšne namene se obdelujejo. Zagotovili vam bomo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih boste zahtevali, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

2. uveljavlja pravico do izbrisa podatkov. Vsakdo ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to podani utemeljeni razlogi.

3. uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Vsakdo, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima pravico, da prejme vse posredovane osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

4. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s temi Splošnimi pogoji.

5. Pravico do popravka lahko imetnik uveljavlja v skladu s temi Splošnimi pogoji.

6. Pravico do omejitve obdelave. Vsakdo, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu. Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec.

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

25. člen
Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja.

Vtičnik SD Dohodnina

26. člen
Podjetje je izdelalalo vtičnik SD DOHODNINA za zbiranje sredstev podpisov posameznikov iz naslova dohodnine. Vtičnik je izdelan za CMS platformo WordPress in je povezan z modulom WooCommerce (spletna trgovina).

27. člen
Opis funkcionalnosti vtičnik DPR:

– Namenjen nevladnim organizacijam (NVO): društva, neprofitne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu
– Omogoča hitro izpolnitev obrazca ter elektronski podpis kar preko računalnika ali telefona
– Obrazec avtomatsko na podlagi algoritma sam določi pristojni finančni urad, kamor je obrazec potrebno oddati
– Omogoča enotno zbiranje podpisanih obrazcev (in pošiljanje na e-naslov pooblašene osebe na društvu)
– Pooblaščena oseba društva izpolnjene obrazce natisne in jih odda na pristojni Finančni urad.

28. člen
Vsaka oseba, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1% svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Vsak davčni zavezanec lahko izbere organizacijo po želji in s tem en odstotek svoje dohodnine nameni za njeno delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun. Z obrazcem SD dohodnina je zbiranje podpisov hitrejše in v celoti digitalizirano. Uporabnik obrazec izpolni in podpiše kar preko računalnika ali telefona. Izpolnjen obrazec prejme pristojna oseba s strani NVO (društva) direktno na mail, jih natisne in odda na pristojni Finančni urad.

29. člen
Tehnični pogoji za namestitev na spletno stran
– Za uporabo vtičnika je potrebna lastna spletna stran, izdelana v WordPress okolju
– Verzija vtičnika: 1.0
– WordPress verzija: najmanj 4.9
– PHP verzija: najmanj 5.5.
– Posodobitve: 1 leto od naročila

Garancijska doba delovanja vtičnika: 1 leto od naročila

30. člen
Ponudnik ne odgovarja in ne preverja pravnega statusa uporabnika (ali ustreza statusu nevladne organizacije v javnem interesu ter je vpisan v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu). Neustrezen status v skladu s tem členom ni možen razlog za odpoved pogodbe.

Veljavnost

31. člen
Licenca velja za enkratno uporabo in aktivacijo, za eno (1) WordPress stran 1 stran, za obdobje 12 mesecev.

Stvarne napake

32. člen
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Garancija na stvarne napake traja od nakupa spletnega vtičnika do prekinitve sodelovanja.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Datum izdaje: 13.1.2021

Scroll to Top